วัดฉือฉาง (สงขลา)

วันนี้พามาเข้าวัด หนึ่งในสถานที่รวมใจสำคัญของคนไทย เชื้อสายจีน หรือผู้มีจิตศรัทธาของชาวหาดใหญ่ ที่พูดชื่อไปคิดว่าคนหาดใหญ่ ไม่มีใครไม่รู้จัก ที่นี่คือ #วัดฉื่อฉาง นั่นเองง

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
https://goo.gl/maps/kFAGr4AgeBD7ZyfH7

วันนี้พามาเข้าวัด หนึ่งในสถานที่รวมใจสำคัญของคนไทย เชื้อสายจีน หรือผู้มีจิตศรัทธาของชาวหาดใหญ่ ที่พูดชื่อไปคิดว่าคนหาดใหญ่ ไม่มีใครไม่รู้จัก ที่นี่คือ #วัดฉื่อฉาง นั่นเองง

วัดฉื่อฉางตั้งอยู่บน ถ.ศุภสารรังสรรค์ เป็นอีก 1 สถานที่สำคัญจนมีชื่อเป็นย่านของตัวเอง คือย่านฉื่อฉาง เป็นย่านที่มีของกิน ของอร่อย ของขึ้นชื่อของหาดใหญ่อยู่รวมๆ ตัวกันในละแวกนี้ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเพราะอยู่ใกล้กับตลาดกิมหยง ที่เป็นตลาดค้าปลีก-ของฝากที่ใหญ่ที่สุดของสงขลา-หาดใหญ่ด้วย

วัดนี้มีชื่อเรียกในภาษาจีนว่า #ฉื่อเสี่ยงหยี่ แปลเป็นไทยได้ว่า #วัดเมตตากุศล เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน เท่าที่อ่านข้อมูลมาคือ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2479 โดยชาวจีนที่เข้ามาค้าขายที่เมืองหาดใหญ่ ในอดีตวัดนี้เป็นเพียงศาลเจ้าเล็กๆ มีองค์เทพหลื่อโจ้ว (1 ใน 8 เทพเซียนของจีน) เป็นเทพประธาน คนทั่วๆ ไปเรียกศาลแห่งนี้ว่า #ศาลเจ้าหลื่อโจ้ว

ตัวอุโบสถใหญ่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น โดยเป็นการออกแบบด้วยศิลปะแบบไทย จีน และธิเบต ภายในชั้น 1 มีประดิษฐานทั้งองค์พระพุทธรูป และองค์เทพต่างๆ เช่น พระพุทธรูปปางห้ามญาติ องค์เทพกวนอู องค์เจ้าแม่กวนอิมพันกร เป็นต้น ใครที่ไปเที่ยวหาดใหญ่-สงขลา ก็อย่าลืมแวะมาสักการะและขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเอง และครอบครัวได้ทุกวันเลยนะคับ

https://goo.gl/maps/kFAGr4AgeBD7ZyfH7
📌 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา
🚗 มีที่จอดรถ (มีทั้งแบบเสียเงิน และไม่เสียเงิน)