Tag: คาเฟ่ตุรกี

พระนครแซ่บ (อยุธยา)

ชวนมาคาเฟ่ลูกผสมระหว่างกาแฟตุรกี และอาหารแซ่บอีหลีอีสานบ้านเฮา ที่ใครแวะเวียนมา จ.อยุธยา ไม่ควรพลาด!